Prophelp

Boligvælger

Om Englunden
Velkommen

Kære beboer

Velkommen til Englunden, vi håber du er glad for at bo her.

Hér kan du finde vigtig information omkring din bolig, nøglepunkter fra husordenen, finde svar på dine spørgsmål samt få hjælp hvis du oplever udfordringer med vand, varme, hårde/hvidevarer eller lignende.

Hvis du har spørgsmål, eller der er noget, du savner, er du altid velkomne til at kontakte os.

Akutnummer Nøglebrikken

Hvis nøglebrikken ikke virker til entredøren ring på 31411214 – Securetec

MÅ kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Akutnummer ved akut skade:

Ring 53620050 og læg en besked eller send en sms, så vender vi tilbage.

En Akutskade er:

 • Skader på eksempelvis vandrør og installationer
 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.


Elevatoren

Virker elevatoren ikke ring til Elcon, Elevatorservice 97926322

Ansvar

Den enkelte beboer skal efterkomme et eventuelt påbud fra Bloch Ejenomsadministration A/S og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter, som vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster måtte anrette i det lejede, på bygningerne eller på ejendommens fællesarealer.

Vedligeholdelsespligt

Du har som lejer selv vedligeholdelsespligten, det betyder, at du skal sørge for udbedring af alle skader sket i lejemålet. 

Er der sket en Akut Skade eller anden skade, uanset om du er skyld i den eller det er en udefrakommende skade, har du pligt til at sikre, at skaden bliver udbedret.

Indboforsikring

Det er en god ide, at have en indboforsikring.

Indboforsikringen kan eksempelvis dække skader på personlige ejendele som følge af brand, tyveri, vandskade og andre uheld.

Bloch EAs forsikring dækker ikke lejernes indbo ved eksempelvis vandskade.

Vores forsikringer dækker udelukkende bygningerne imod vand og skade.

Om husorden

Husordenen skal læses, forstås og overholdes af alle beboere, så vi skaber et trygt hjem for alle.

I modtog husordenen sammen med jeres lejekontrakt, og I kan også downloade den fulde version her på siden.

Hent husorden på dansk

Hent husorden på engelsk

Hvorfor Husordenen i Englunden skal overholdes

At bo i Englunden betyder at være en del af et fællesskab, hvor mange forskellige mennesker lever sammen.

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at overholde husordenen.

Husordenen fastsætter regler og retningslinjer, der er designet til at fremme trivsel og respekt blandt alle beboere.

Når husordenen overholdes, sikrer vi:

 • Fred og Ro: Ved at respektere reglerne om støj især om aftenen og natten, så kan alle nyde deres hjem uden uønskede forstyrrelser.
 • Renlighed og Orden: Fællesarealer holdes rene og ryddelige, hvilket gør ejendommen til et behageligt sted at bo for alle.
 • Sikkerhed: Ved at følge reglerne om sikkerhed, herunder brandregler og adgangsforhold, beskytter vi os selv og vores naboer.
 • Fællesskab og Respekt: Gensidig respekt og hensyntagen skaber en venlig atmosfære og et godt naboskab.

At overholde husordenen er ikke kun en del af din lejekontrakt, men også en måde at bidrage positivt til vores fællesskab og sikre, at vi alle kan trives i vores hjem.

Nøglepunkterne fra husordenen, er beskrevet nedenfor, men husk, at alle regler skal følges, også dem der ikke er nævnt her.

De må stilles på de markerede pladser.

Pas på Fællesskabet

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at tage hensyn til hinanden, vi ønsker Englunden skal være et dejligt sted at bo.

 • Der må ikke stå sko eller andet i opgangen.
 • Tag hensyn ved trappevask, fjern din måtte eks om vinteren.
 • Der må ikke henstilles møbler eller andre effekter i opgange, gården, P-Kælderen eller udenfor depotrummene. Alt fjernes uden varsel på beboerens regning.
 • Stil ikke indkøbsvogne nogle steder på Englunden.

Uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for de øvrige beboere henstillen af effekter, larm, støj, rygning – kan medføre en advarsel samt oprydning for beboerens regning.

Uhensigtsmæssig opførsel

Observerer du uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for andre beboere, prøv altid at tale sammen, hvis det ikke hjælper, skriv til os.

Alle skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd.

Brug af støjende værktøj må kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 i weekender og på helligdage.

Beboere må ikke generes af høj musik efter kl. 20.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag (samt dage der efterfølges af en helligdag). Alle døre og vinduer skal holdes lukkede, når der høres høj musik.

Afholdelse af fest – vis hensyn og giv dine naboer besked inden. Holde døre og vinduer lukkede.

Englunden er et helt røgfrit område. Det betyder, at det er ikke tilladt at ryge Lejlighederne, på Altaner, i Terrænet eller i P-Kælderen. 

Cykler skal parkeres i cykelstativerne i gården.

Vis Hensyn – henstillede cykler fjernes uden varsel.

Røgalarmen er placeret i entreen.

Røgmelder er strømforsynet og skal altid være slået til i gruppetavlen.

Den er forsynet med et backup batteri, så hvis strømmen går, virker røgmelderen via batteriet.

• Den indbyggede lydgiver vil give konstant lyd, når detektorens optiske funktion opfatter, at der er opstået en brandsituation.

• Den grønne lysdiode lyser, som indikation på at detektoren er strømforsynet

• Den røde lysdiode blinker ca. hvert 40 sekund, som bekræftelse på, at detektoren fungerer

• Den røde lysdiode blinker hurtigt, når detektoren er i alarmtilstand

• Den indbyggede lydgiver vil give advarselsbip, hvis backup-batteriet er svagt (vil bippe ca. hvert 45 sekund). Hvis den gør dette i op til 20 på hinanden følgende minutter, er det tegn på, at batteriet skal skiftes.

Huske at teste røgalarmen

• Test altid alle detektorer efter batteriskift.

• Røgalarmanlægget bør testes mindst en gang om måneden

Akut skade

Skader på fx vandrør og installationer kan dukke op, når man mindst venter det.

En Akutskade er:

 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.

  Telefon udenfor normal åbningstid 53620050

Du har vedligeholdelsespligt – du skal derfor sørge for at skaden bliver udbedret.

Selvforskyldt skade

Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug, misligholdelse eller uheld, skal du selv betale for udbedringen og reparationen.

Fx. skader på vandhaner, fliser og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude eller induktionsplade, du har slået stykker.

Udefrakommende skade

Er der sket en skade i din lejlighed, som du ikke har forvoldt og som skal udbedres.

Udbedring af skader 

Kontakt Bloch EA via kontaktformularen, så skaden kan blive udbedret.

Boring vægge

Ophænging i lejligheden (Ikke badeværelse)

De indvendige vægge er udført af Fermacell fibergips eller gasbeton. Lofter er af beton.

• Der må bores i lofter til ophæng af lamper osv.

• Der må bores i vægge til ophæng osv.

• Der må ikke bores i et bælte på 20 cm over og under kontakter og udtag samt ned langs væggen da der er skjulte kabler i væggene.

• Der må ikke bores i gulve, da der er skjulte installationer i gulvene.

• Møder man ved boring modstand, kan det skyldes, at man har truffet et armeringsjern i væggen.

• Boringen skal afbrydes, og en ny position for hullet skal findes.

• Boredybden må maksimal være 40 mm.

• Væggens bæreevne er ved 8 mm (Fischer) plast-plugs, 15 kg pr. plug.

Ophængning på skillevægge af fibergips (Fermacell)

Lette lodrette enkeltgenstande, der – uden større fremspring – hænger parallelt på vægfladen, som fx billeder eller dekorationer, kan uden videre fastgøres direkte på Fermacell Fibergips med egnede søm, skruer etc. Egnede er f.eks. søm, billedkroge med et eller flersømophængning eller skruer og plugs. Oplysninger om ophængningens belastningsevne ses i tabel A og B.

NB! Vær opmærksom på at der er monteret stålplader bag Fermacell-plader i naboskel.

Ophængning på betonvægge

Ved ophængning af tunge ting i betonvægge (vægge ud imod trapper, facadevægge og lejlighedsskel) sker dette lettest ved at bore huller med elektrisk slagbor, hvorefter hullerne forsynes med plastplugs og skruer.

Montering af plast-plug

Ved isætning af plast-plug for skruer i ovennævnte vægge, bør plast-pluggen skubbes 2-3 mm ind fra vægoverfladen, da det muliggør en pænere og mindre synlig reparation.

Ophængning af lette genstande

Til lette genstande bruges specielle betonkroge med stålstift.

 

Badeværelsesvægge

Der må ikke bores i væggene som udgør badeværelset – hverken inde i badeværelset eller vægge mod badeværelset.

Badeværelset er en fabriksstøbt betonunit med vægtykkelser på kun 5 cm, hvori alle installationer er indstøbte.

Dørtelefonen er med video og 6 touch-knapper.

Dørtelefonen er udstyret med signal LED dioder, som viser, hvilken funktion der er aktiveret.

Hvis dørtelefonen ikke virker – er hér de 2 hyppigste årsager:

Rød LED:
• Lyser når telefonen er sat på lydløs/mute -natafbryder, du kan dermed ikke høre den ringe.

Du kan se, hvordan du muter/unmuter du din dørtelefon på en video hér eller nedenfor

 • Tryk på klokke-symbolet
 • Nu lyser en rød knap over nøglen
 • Dørtelefonen er nu lydløs og du kan ikke høre, den ringe
 • Tryk på klokke-symbolet igen
 • Nu lyser den ikke rød og dørtelefonen er ikke længere på lydløs


Du kan have skruet ned for lyden:

1. Tryk på billedknappen/ lystændingsknap for at vælge bruger indstillinger og bekræft med samtaleknappen.

2. Herefter vælges Ringetone eller Indstillinger Tastetone

Aktiveret: Lyd ved tryk på knapper

Deaktiveret: Ingen lyd Ringevolume: Ringestyrke, 8 step

Husk: Efter opsætning husk at gemme med samtaleknappen.

Er dette ikke problemet, læs venligst instruktionen.
Instruktionsbogen findes desværre kun på dansk.

Se vejledning for dørtelefon

Se videoguide – Dansk

Søg om dispensation

Det skal søges om dispensation til at holde almindelige, mindre husdyr under forudsætning af, at dyrene er vant til at bo i lejlighed og kan omgås mennesker.

Der accepteres ingen gener fra husdyr. 

Dispensation til husdyrhold skal indhentes hos Bloch Boligadministration.

Såfremt reglerne for husdyrhold ikke overholdes, kan tilladelsen til husdyrhold inddrages.

Hunde skal holdes i snor på fællesarealerne
Det er den enkelte husdyrsejers ansvar og pligt altid at fjerne dyrets eventuelle efterladenskaber.

Husdyr må ikke besørge hverken stort eller småt i gården af hensyn til plantede afgrøder, børneleg på græsplænen og de øvrige beboere.

Ikke tilladt at besørge i gården
Husdyr må ikke besørge hverken stort eller småt i gården af hensyn til plantede afgrøder, børneleg på græsplænen og de øvrige beboere.

Når du har en hund, bedes du tage hensyn til de øvrige beboere.

Gøende hunde 
Beboeren er forpligtet til at sikre, at hunden ikke gør om dagen, især når hunden er alene hjemme.

Det er ikke tilladt at have en gøende hund på altanen, hvilket forstyrrer naboerne.

Ansøg om husdyrhold

Dispensation til husdyrhold skal indhentes hos Bloch EA.

Du skal medsende billede og papirer på dyret, du vil ansøge om.
Send ansøgning til info@bloch-ea.dk

Entredør

Nøglebrikken virker ikke

Kan du ikke komme ind i jeres lejlighed med nøglebrikkerne, bedes du:

1. Tag nøglebrikken, opdater dem på dørtelefonen ved opgangsdøren i min 10 sekunder – hav tålmodighed. Nøglebrikke skal holdes på dørtelefonen til det giver et dobbelt bip.

Husk: at opdatere de øvrige nøglebrikker.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke:

Kontakt vores akuttelefon på 31411214 – Securetec

Akutnummeret SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

En nøglebrik koster 500 kr.

Vi fremsender nøglebrikken til dig, med posten, når du har modtaget den, skal den aktiveres på dørtelefonen på hoveddøren.

Omkostningen trækker via huslejen.

Bestil ny nøglebrik via formularen her

Navn på postkassen

Vi har sat navnet på postkassen, som står i lejekontrakten.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

Adgang Postkassen

Du får adgang til postkasserne med din nøglebrik, du scanner din brik foran læseren,  som er placeret ved siden af postkassen.  Den elektroniske lås åbner automatisk den forprogrammerede postkasse.

Lågen lukkes og låser herefter selv efter 5 sekunder.

Udluftning af radiator

Du skal udlufte din radiator når:

 • Den siger unormale lyde 
 • Er blevet kold i toppen, men den er skruet helt op.

Du kan se, hvordan du udlufter din radiator på video-guiden hér eller læs hvordan nedenfor:

Sådan udlufter du en radiator:

Du kan se på videoen, hvordan du ventilerer din radiator eller du kan læse, hvordan du gør.

Skru termostaten helt op på den maksimale indstilling

Du skal have en klud eller køkkenrulle klar.

Find udluftningsventilen som sidder på radiatoren i modsatte ende af termostaten.

Hold en klud under ventilen, drej ventilen imod uret med radiatornøglen, indtil der kommer lidt vand ud.

Luk ventilen igen ved at dreje med uret.

Hvis dette ikke afhjælper

Kan du afmontere termostaten på radiatoren.

Se hvordan på video-guide her eller læs hvordan nedenfor:

For at få termostaten af, skal du holde på termostaten samtidig med, at du drejer på den inderste del af termostaten.

Den lille pal, som sidder under termostaten, skal du trykke ind to gange med en hård genstand.

Når termostaten skal sættes på igen – er det vigtigt AT DEN GRØNNE KNAP PÅ TEROMSTATEN VENDER OPAD.

Afløb

I lejlighedens afløb må ikke hældes:

 • Stoffer der kan give anledning til aflejringer af slam eller faste partikler (for eksempel sand, maling, gips osv.).
 • Gifte og ætsende stoffer samt medicinrester, der kan bevirke skader på afløbsledninger, renseanlæg og naturen.
 • Organiske opløsningsmidler (for eksempel rensebenzin, terpentin, cellulosefortynder osv.).
 • Hygiejnebind, bleer og lignende må ikke skylles ud gennem toilettet.

 

Rens Unidrain jævnligt

Gulvafløbet i badeværelset renses jævnligt for at undgå tilstopning af f.eks. hår, sæberester og fedt.

Hvis afløbet er stoppet i badet, skal du selv sørger for at rense unidrainet.

Du kan se en video-guide, hvordan man gør, eller læs nedenfor.

Sådan renses unidrainet

 1. Løft stålristen og plast vandlås kan løftes i stålbøjlen.
 2. Afmontér unidrainet, den lille grå boks.
 3. Fjern låget fra unidrainet.
 4. Rens unidrainet – smid affaldet i en affaldsspand.
 5. Skyl evt. efter med varmt vand.
 6. Sæt låget på unidrainet.
 7. Unidrainets afløb skal monteres i afløbet igen.
 8. Sæt risten på igen.

 

Sikre dig, at det sidder rigtigt i afløbet – ellers vil afløbet hurtigt begynde at lugte.

Se videoguide – Dansk

Ingen vedligeholdelse

Brædderne på altaner er vedligeholdelsesfrie.

De bliver grå med tiden, hvilket passer til Bellishøj udtryk.

Hvis du giver dem olie, er du forpligtet til at vedligeholde disse hvert år med olie.

Rengøring af bordplade

Bordplader rengøres med mildt rengøringsmiddel.

Der må ikke bruges kalkfjerner på bordplader, da det nedbryder materialet.

Alle døre er overfladebehandlet fra fabrik. Ved udbedring af småskrammer og anden udvendig vedligeholdelse skal Bloch Ejendomsadministration kontaktes.

Rengøring:

 • Brug almindelige rengøringsmidler, eks almindeligt rengøringsmiddel eller opvaskesæbe.
 • Dyp en svamp eller klud i vaskevandet og vrid kluden godt.
 • Rengør fra top til bund. Tør af.
 • Brug ikke for meget vand og intet middel, der kan ridse eller opløse malingen.
 • Undgå derfor opløsningsmidler, sprit, skurepulver, ståluld osv.


Badeværelsesdørene

Badeværelsesdørene skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke sætter sig i underkanten af døre.

Badeværelsesdørene må ikke benyttes til tørring af håndklæder.

Pas på gulvene

Brug altid filt under stole- og bordben og køreunderlag under kontorstole på hjul. 

Rengøring

Den daglige rengøring klares med støvsugning og vask med mild gulvsæbe eller almindeligt opvaskemiddel med neutral PH-værdi.

Gulvet vaskes med så lidt vand som muligt og med en hårdt opvredet klud eller moppe.

Der må ikke anvendes en dampmoppe.

Mærker efter gummihæle, chokolade, skosværte og lignende kan fjernes med rensebenzin eller mineralsk terpentin.

Påfør med en blød klud og tør pletten af, men undgå at skrubbe, så gulvet ridses.

Vandets hårdhed i Herlev

Vandets hårdhed i Herlev Kommune er 16-26, hvilket betegnes som ‘hårdt til meget hårdt’.

Højt indhold af kalk

Indholdet af kalk er højt i Herlev kommune, derfor kan du opleve, at din kaffemaskine eller elkedel hyppigere kalker til.

Dine vandhane eller håndbruser skal oftere kalkes af.

Dint toilet skal ofte kalkes af.

Du skal bruge mere sæbe ved vask af dit tøj i vaskemaskinen.

Aftørring:

Løbende aftørring af vand og rengøring er den bedste kur mod kalk. Hvis du vil undgå kalk, skal badet fx altid tørres af efter brug og elkogeren skal konsekvent tømmes.

Badeværelset:

I badet skal du svabre overfladerne og tørre dem efter med et håndklæde eller en klud hver gang du har været i bad – så behøver du kun sjældent at afkalke badet. Bruseforhænget skal have en tur i vaskemaskinen for at forblive kalkfri.

Toilettet:

I toilettet skal børsten bruges jævnligt (gerne dagligt), og du skal børste helt i bund og langs skyllekanten – der skal dog bruges toiletrens i ny og næ af hygiejnehensyn.

Køkkenvasken:

Bruger du en opvaskebørste og -middel i håndvasken jævnligt, forhindrer du kalken i at sætte sig fast og dermed blive vanskeligt at få bugt med senere hen.

Klinkegulve og vægfliser

Der må ikke anvendes nogen former for kalkfjerningsmidler indeholdende syre på klinkegulve og vægfliser, da det nedbryder fugerne. Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent sæbevand (opblødte sæbespåner).

Fliser må ikke påføres polish eller voks.

Følgende maling er anvendt i boligen: 

Vægge og lofter: Beckers Scotte 5 RAL 9010 

Over køkkenboet: Beckers GT 20 RAL 9010

Træværk: Beckers Snickrisfinish 40 RAL 9010

Vægge på toilet: Caparol 20 Vit 

Alle materialer er overfladebehandlet fra fabrik. Ved udbedring af småskrammer og anden vedligeholdelse skal Bloch Ejendomsadministration kontaktes.

 

Rengøring af skabe

Skabe rengøres med mildt rengøringsmiddel.

Skabene må ikke udsættes for vedvarende vandpåvirkning. Derfor skal vandstænk mv. aftørres straks.

Rens toilettet for kalk

Toilettet er energibesparende, Det betyder, at det bruger mindre vand, når det skyller.

Når du bruger  både det lille og store skyl, bruges der mindre vand, det er nok vand og blot en tilvænning ift de gamle toiletter.

Når der spares på vandet kommer der et lavers skyl  i toiletkummen, og der dannes derfor mere kalk i toiletterne.

Det er derfor vigtigt, at man oftere fjerner kalken i toilettet.

Dertil bruges rengøringsmiddel til toiletter med kalkfjerner.

Rens med en opvasketablet/kalktablet i cisternen

Du kan rense toilettet med en opvasketablet i cisternen, se videoen hér eller nedenfor hvordan.

 • Afmontér knappen til toiletskyllet ved at skubbe op i skylleknappen
 • Tag en afkalkningstablet og put ned i hullet til cisternen
 • Påmontér skyllekappen ved at skubbe ned i skylleknappen

Toilettet løber

Hold jævnligt øje med at vandet i toilettet ikke begynder at løbe. Begynder toilettet at løbe, skal Bloche EA kontaktes via kontaktformularen.

Se videoguide – Dansk

Ingen vedligeholdelse

Brædderne på altaner er vedligeholdelsesfrie.

De bliver grå med tiden, hvilket passer til Bellishøj udtryk.

Hvis du giver dem olie, er du forpligtet til at vedligeholde disse hvert år med olie.

Det er vigtigt med udluftning

Selv med genvindingsanlæg, er det vigtigt, at du sørger for at tilføre en god naturlig ventilering i din bolig for at opretholde et sundt indeklima.

Et sundt og godt indeklima går nemlig hånd i hånd med en daglig udluftning på 5-10 minutter 2-3 gange om dagen – hele året rundt.

Mange lufter alt for lidt ud i vintethalvåret pga. kulden. Men netop den tid på året, er der størst behov for udluftning – netop fordi vi helt naturligt bruger mere tid indendørs bag lukkede vinduer.

Du behøver ikke at slukke eller skrue ned for varmen på radiatoren, når blot du udlufter 5-10 minutter, systemet kommer til at bruge mere energi og dermed penge, hvis du tænker og slukker for radiatoren, end hvis du lod den være tændt, når ud lufter ud.

Vandlåsen skal renses

For at forhindre, at håndvasken og køkkenvasken bliver tilstoppet, bør vandlåsen renses efter behov, dog min. én gang om året.

I første omgang kan dette gøres med en gammeldags svupper:

 • Hold en klud foran vaskens overløb, og pump nogle gange med sugekoppen.
 • Du må gerne fylde lidt vand i vasken, så bliver vakuum-effekten større.
 • Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal vandlåsen skilles ad og renses med vand og sæbe.

 

Stoppet vandlås

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

 1. Sæt en spand under vandlåsen.
 2. Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.
 3. Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.
 4. Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.
 5. Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.
 6. Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

Du kan forøge vandtrykket i bruseren

Bruseren er også lavenergi og vandtrykket kan derfor føles lavt.

Hvis du ønsker at forøge vandtrykket, kan du se videoen herunder eller gøre følgende:

 • Drej åben/luk knappen på blandingsbatteriet i bund, til den ikke kan komme længere.
 • Tryk på knappen på grebet, som justerer vandtrykket.
 • Drej nu knappen yderligere til vandtrykket er øget som ønsket.

 

Se videoguide – Dansk

Afkalkning af perlator

Hvis der ikke kommer en ordentlig vandstråle ud af din vandhane, trænger perlatoren til at blive afkalket.

Se på videoen her eller læs nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

 1. Tag en blød klud om perlatoren, så den ikke bliver ødelagt, løsn denne med en tang, ved at dreje med uret.
 2. Når den er løs, kan du skrue den af med fingrene.
 3. Skyl den
 4. Læg den i et glas eddikevand over natten, så kalken løsnes.
 5. Skyl perlatorn
 6. Sæt den på vandhanen – skru den fast ved at dreje mod uret, drej en ekstra gang, så den sidder rigtig fast.
 7. Tænd for vandet og test at vandstrålen er blevet normal.

Åben vinduet helt 

Du kan åbne vinduet helt, så vinduet kan vaskes på begge sider, se videoen om hvordan hér

 • Åbn vinduet helt
 • Derved kan vinduet vaskes på begge sider

Vinduesvask

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller andet mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel.

Der er ingen aftaler omkring vinduespudsning.

Skabene både i køkken samt øvrige skabe kommer fra JCN.

Der kan bestilles ekstra skabe via JCN – Klaus Stilling på mail: klaus@jkedesign.dk

Der må ikke fastmonteres skabe, hvis det ikke er fra JCN.

Lukkemekanismen

Hvis du oplever, at skabene ikke lukker ordentligt, kan du selv justere dette, se på video, hvordan man gør hér eller læse hvordan nedenfor.

 • Åben skabslågen
 • Drej på palen
 • Hvis palen sætter sig fast, tryk den ud og justér den igen
 • Det kan kræve flere forsøg af få den justeret rigtigt
 • Luk lågen

 

Se videoguide – Dansk 

Tjek der er strøm på Relæet

RCD Relæet

Der skal ikke skiftes sikringer, da der er installeret automatsikringer.

Tjek på gruppetavlen – at alle grupperne er tændt. De skal alle pege opad. 

Hvis der ikke er strøm på alle grupper, kan dette være årsagen til, at hvidevarene ikke virker.

Slå gruppen til igen.

Bliver gruppen ved med at slå fra, bestil en elektriker.

Bestil en elektriker her 

Venligst vær opmærksom , at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Ønsker du at fejlmelde relæet, vær venligst opmærksom på: Har du selv lavet fejlen ved tilslutning af strøm, opkræves du omkostningen ved en elektriker over huslejen.

Fejlmeld relæ her

Om Nilan anlægget

Ventilationsanlægget i lejligheden er fra Nilan

Ventilationsanlægget må ikke slukkes, da der i bygningsreglementet, som følge af den øget tætning af boligen ift miljøkrav, er krav om luftskifte.

Anlægget er indstillet til hver enkelt lejlighed og der må derfor ikke skrues på anlæggets åbninger.

Ventilationsristene må ikke afdækkes eller blokeres. Det samme gør sig gældende for ventilen i badeværelsesloftet.

Anlægget til varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører størstedelen af varmeenergien i den luft, der suges ud af lejligheden, til den friske, kølige luft, som trækkes ind i lejligheden.

Derved ventileres boligen med frisk luft, så indeklimaet bliver bedre.

Det sørger for en konstant ventilation, som er vigtigt for at sikre et godt indeklima og spare energi i boligen.

Varmegenvindingen sker gennem anlægget, som er et specialdesignet ventilationsanlæg, der overfører varmen fra luften, som suges ud af lejligheden, til den friske luft, der kommer ind ude fra lejligheden.

Der er 4 hastigheder, som kan indstilles på selve anlægget.

Fordele

 • Du sparer på varmen ved at “genbruge” den varme, der allerede er i lejligheden.
 • Du får et godt indeklima.
 • Du kan få masser af frisk luft uden at spilde en masse varme.
 • Du undgår lugte og en del skadelige stoffer i luften, f.eks. fra radon og afgasning fra møbler og materialer.
 • Luftfugtigheden i lejigheden kan holdes lav, så du kan undgå problemer med husstøvmider og skimmelsvampe.
 • Anlægget kan filtrere pollen og partikler fra luften, hvilket er en fordel, hvis man fx lider af astma eller har pollenallergi.
 

Godt indeklima

Det kan mærkes på indeklimaet, at der er et ventilationsanlæg.

Hvis der begynder at komme kondens på indersiden af vinduerne, eller luftfugtigheden stiger, så det føles lidt som et drivhus, er det fordi anlægget ikke virker optimalt og det skal tjekkes og højst sandsynligt genstartes.

Larmer anlægget, så tjek om det skal genstartes, l

 • Lyser den gule knap skal det genstartes.

 

Det kan også være, at filteret skal skiftes eller renses. 

Hvis den gule knap lyser, skal ventilationssystemet genstartes.

Se på video-guiden, hvordan du gør hér eller læs hvordan nedenfor.

 • Hold de 2 knapper inde i 10 sekunder, hvorefter anlægget starter igen og knappen lyser grønt.

 

Der er 4 hastigheder på anlægget, som kan indstilles på anlægget.

1: Når I er på ferie

2: Normal

3: Gæster

4: Mange Gæster

Der må ikke indstilles på sluserne i rummene, da de er justeret til hver enkelt bolig.

Filtre i Nilananlægget

 • Filterene skal skiftes ca hver 1/2 år.
 • Filteret skal renses ca hver 3 måned.
 • Vær opmærksom på, at du skal holde i lågen, da den ikke sidder fast på anlægget.

Skift filter

Se vejledning filterskift – dansk 

See filter change guide – English

Rens filter

Filteret skal renses ca hver 3 måned.

Du kan se videoen her hvordan du renser filteret eller du kan læse nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Vær opmærksom på, at du skal holde i lågen, da den ikke sidder fast på anlægget.

 1. Løsn de to hængsler på toppen af anlægget.
 2. Træk de 2 filtre ud.
 3. Børst dem af med hånden eller en blød børste.
 4. Sæt filteret på plads i anlægget igen
 5. Luk anlægget og sæt hængslerne på igen.

Tilstop aldrig ventilationsaftrækket

Indstillingen på ventilernemå ikke ændres, da det ødelægger hele indreguleringen af ventilationsanlægget for lejlighederne.

Et snavset og delvist tilstoppet ventilationsaftræk kan ikke udskifte den nødvendige luftmængde, hvilket kan medføre dårligt, indeklima, skimmelangreb og fugtskader på vægge og loft samt mulig vindstøj fra anlægget.

Riste og luftventiler rengøring

Riste og luftventiler skal støvsuges jævnligt, så de ikke stopper til med støv og skidt.

Den brune ring omkring ventilen kan fjernes med en tør fiberklud.

Støvsug systemet og børst filtrene

Du må gerne støvsuge anlægget, som kan være fyldt med nullermænd, blade, insekter osv.

Så har de igangværende eller nye filtre de bedste forudsætninger.

 1. Sluk for anlægget.
 2. Tag filtrene ud mens du støvsuger.
 3. Du kan med fordel børste filtrene fri for nullermænd og snavs, brug en blød kost/børste.
 4. Tænd anlægget.

Sådan åbnes vinduet

Der er børnesikring på vinduet. Du kan se på videoen hér, hvordan vinduet åbnes.

 • Åben vinduet
 • Ryk vinduet lidt tilbage
 • Skub låsen op med en finger
 • Åben vinduet
 • Når vinduet lukkes, aktiveres børnesikringen automatisk igen.

 

Se videoguide – Dansk

Vinduer
Undgå termiske brud

Undgå termiske brud – hold Vinduerne fri!

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne.

Læs venligst mere under punkterne. 

Undgå termiske brud

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne. Fordi det kan medføre, at der opstår temperaturforskelle i glasset, disse temperaturforskellene skaber spændinger mellem de kolde og de varme områder i glasset, og det er årsagen til, at der kommer termisk brud på ruderne.

Der må ikke:

 • Stilles puder, poser, plader eller andet op af vinduerne.
 • Opklæbes folie, klistermærker eller plakater på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme, da de kan komme for tæt på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme for tæt på vinduerne, rører de vinduerne, kan der opstå risiko for temperaturforskelle.
 • Placers møbler helt tæt op ad vinduesfacaderne – specielt ved syd og sydvestvendte facader.
 • Tændes havegrills tæt på vinduerne.
 • Tændes terrassevarmere tæt på vinduerne.
 • Placeres hyndebokse tæt på vinduerne.
 • Placeres havemøbler eller andet op ad eller tæt på vinduerne.
 

Termisk brud er let at genkende

Et termisk brud er karakteriseret ved, at der er få brudlinier, og de forløber som jævne, rene brudlinier fra glaskanten vinkelret på denne og ind mod midten af glasset. Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten.

Brud på ruden skal anmeldes

Du skal anmelde brud på ruden nedenfor venligst vedlæg venligst billeder af vinduet. 

Et termisk brud er ikke dækket af udlejer og skal afholdes af lejer.

Der må ikke opsættes nogen form for gardinstænger,  persienner eller lign. i den indvendige vinduesramme eller lysningen .

Der kan monteres gardinstænger og persienner i væggen i stedet. 

Vær blot sikker på, at der afstand på min ca 10 cm, så disse ikke berører vinduerne, da dette er energivinduer.

Der må ikke monteres kroge, børnesikring eller andet uden forudgående tilladelse fra Bloch Ejendomsservice.

Der må ikke sættes kroge og andet i de udvendige alurammer.

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller andet mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel.

Der er ingen aftaler omkring vinduespudsning.

 
Se videoguide – Dansk

Børnesikring af vinduer

Vinduerne har børnesikring, du kan se videoen hér, hvordan du åbner vinduet, eller du kan læse nedenfor. 

 1. Åben vinduet
 2. Ryk vinduet lidt tilbage
 3. Skub låsen op med en finger
 4. Åben vinduet
 5. Når vinduet lukkes, aktiveres børnesikringen automatisk
Affaldssortering

Affald – tag hensyn

Vi har udfordringer med Affald.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Pap, kasser og æsker der ikke passer i molokkerne skal i småt brandbart containeren og IKKE smides på jorden.

Hvis molokken er fuld, bedes I gå til en af de øvrige molokker.

Indtil Kommunen har fået affaldssystemerne op at køre, har vi fået ekstra containere.

Kommunen er underbemandet og det kan desværre ikke gøres hurtigere.

Dette beklager vi, det er desværre en midlertidig løsning.

Tag hensyn til hinanden, vær venlige at tage hensyn til dine naboer og ikke bare smid affaldet på jorden.

Vi har 3 placeringer til Affald – dette er molokker.

Der må IKKE stilles affald på jorden. Det tiltrækker rotter og fugle samt blæser ind i haverne hos de andre beboere.

Molok Station A: Engløbet 22

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Molok Station B: Engløbet 62

1 stk. ½ Restaffald og ½ Madaffald

1 stk. ½ Metal og ½ Glas

1 stk. Pap

1 stk. ½ Papir og ½ Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Molok Station C: Engløbet 60 (Lukkes permanent):

1 stk. Restaffald

1 stk. Madaffald

1 stk. Plast/Mælke Yoghurt Kartoner

Vi afventer byggetilladelse til at få rykket molokkerne indtil da SKAL alt affald afleveres ved de to andre molokstationer.

Vi har udfordringer med Affald – derfor være venlig at vise hensyn.

Vi har opstillet en container til småt brandbart.

I bedes folde pap og emballage, så der er plads i containeren.

I bedes respektere, at det kun er til småt brandbart, det må ikke indeholde elektronik, kemi eller madaffald/husholdningsaffald.

Vær venlig at sortere dit skrald

Du har modtaget grønne skraldespande til madspild samt informationsfoldere.

Her er et link til sorteringsvejledninger:

sorteringsvejledning-2023-04-molokker_Dansk

Kommunens sorteringsregler:

https://herlev.dk/borger/affald/sorteringsguide

Regler

Vi ønsker at Englunden skal være et hyggetligt og pænt sted at være, derfor har vi nogle regler, som sikrer, at Englunden fremstår pæng, ryddelig og med et ensartet udtryk.

Ryddelige altaner og terrasser

Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige.
Brug dem venligst ikke til opmagasinering eller pulterkammer.

Ikke opmagasinering

Det er ikke tilladt at have andet end havemøbler stående på altanen. Skabe, køleskabe og lign. er derfor ikke tilladt.

Ikke husdyrhold

Det er desuden ikke tilladt at anvende altanerne til husdyrhold, herunder fugle i volierer.

Afskærmning Altaner

Der må kun sættes mørketgråt/antracit grå udendørs altanstof op på altaner/altanværn.

Altanstoffet skal gå hele vejen rundt om altanen, det skal fastgøres på en forsvarlig, ordentlig og pæn måde.

Der skal søges om opsætning af altanstof samt farve, dette skal godkendes af Bloch EA inden opsætning, hvis dette ikke er sket, kan stoffet kræves fjernet.

Derved fremstår altaner ensartet i Englunden.

Beplantning / Afskærmning

Terrasser må adskilles/afskærmes med naturlige materialer f.eks. beplantning på 0,8 m.

Der skal ansøges om Bloch EAs tilladelse og det skal være godkendt, før opsætning.

Kontaktformularen skal beskrive det ønskede materiale samt billede.

Bloch EA kan kræve dette nedtaget, såfremt det ikke overholder husordenen eller er i henhold til det aftalte.

Vedligeholdelse hækken

Lejer skal selv stå for at vedligeholde hækken, både på den udvendige og indvendige side af lejlighedens tilknyttede terrasse. Hvis det ikke sker, må Bloch vedligeholde hækken for beboerens regning.

Hvis hækken ikke passes og går ud, kan Bloch EA kræve etablering af en ny hæk ved lejers fraflytning.

Ligger terrassen i kantzonen mod gaden

påhviler det alene lejer at vedligeholde den indvendige side af hegnet/hækken, mens den udvendige side

passes af Udlejer.

Altankasser

Altankasser eller andet udstyr skal sætte på altanen/værnet inderside og ikke på altanen/værnets yderside, den skal holdes fri.

Vanding

Har man altankasser. blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Vinduespudsning

Der er ikke nogen fælles aftale omkring vinduespudsning.

Tag hensyn og sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Altankasser på murværket

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges altankasser op på murværket.

Markiser

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges markiser op.

Disse kan krævet fjernet, hvis der ikke er givet tilladelse af Bloch EA.

Der må kun anvendes gasgrill og el-grill under forudsætning af, at man tager hensyn til de øvrige beboere.

Grill med trækulsgrill er ikke tilladt.

Vi kan sætte børnesikring på hoveddøren, så små børn ikke kan åbne hoveddøren.

Du skal bestille den i formularen, så sørger vi for, at den bliver monteret.

Hver lejlighed har et fast depotrum.

Der er skilte med adresseangivelser på depotrummene.

Der er udleveret en hængelås til depotrummet.

Der skal bruges en nøglebrik for at tilgå depotrummene.

Hent oversigt over depotrum her

Parkeringsregler

Overholdelse af Parkeringsregler

Der skal betales for parkering på hele Englundens område, det gælder både på terrænet samt i P-Kælderen.

Sørg for at parkere indenfor de markerede P-Båse.

Man må kun parkere ift dén parkeringstilladelse, man har købt, dvs kun parkering i P-Kælderen, hvis du har betalt for dette og kun på terræn, hvis du har betalt for dette.

Q-Park sørger for den korrekte skiltning samt at parkeringsreglerne bliver overholdt på området.

Bloch Ejendomsadministration har ikke noget med bødeudskrivelser eller inddrivelse af bøder at gøre, alt kommunikation omkring parkeringsafgifter foregår direkte med Q-Park.

Parkering

Der skal betales for parkering på hele Englundens område, det gælder både på terrænet samt i P-Kælderen.

Der bestilles en parkeringsplads, det tager op til 5 arbejdsdage at modtage en bekræftigelse på en parkeringsplads.

Når du har bekræftiget parkeringsmailen, modtager du et link til Q-Park, hvor du registrerer bilen. Det er dit eget ansvar, at registrere den korrekte nummerplade.

Husk at opdatere nummerpladen

Får du en ny bil – skal du huske selv at ændre reg. nummeret i Q-Parks system.

P-Plads men ingen bil

Du kan godt leje en parkeringsplads, selvom du ikke har en bil. Husk blot registrere bilen, som skal parkere i Q-parks system.

Opdateret med det samme

Den nye nummerplade bliver registreret i Q-parks system med det samme.

Anvendelse

Parkeringspladser må ikke unden Bloch EAS skriftlige samtykke bruges til andet end parkering af 1 stk indregistreret motorkøretøj.

 

Bestil din parkeringsplads her

Priser

En parkeringsplads i P-kælderen koster 300 kr. for en bil.

En parkeringsplads i P-Kælderen koster 200 kr. for 2 hjulede motoriserede køretøjer.

En parkeringsplads over terræn koster 100 kr.

Der er ikke nummererede pladser, du må dog ikke parkere på en handicapplads uden et handicapskilt.

Gæsteparkering

Der er 10 Gæsteparkeringspladser på bagsiden af Engløbet nummer 22-36.

De første 3 timer er gratis parkering – herefter koster det 20 kr. i timen.

Parkeringsafgiften betales via betalings apps som EasyPark, OK etc.

Brugsanvisninger
Electrolux

Hårde hvidevarer kommer fra Electrolux. 

Når du fejlmelder de hårde hvidevarer er det vigtigt, at du angiver modelnummeret, så de ved, hvilken hårde hvidevarer, der er tale om. 

Det er vigtigt, inden du fejlmelder apparatet, at du dels tjekker om der er strøm til, dels tjekker brugsanvisningen. 

Beder du om en tekniker, fordi du er i tvivl om, hvordan du betjener apparatet, skal du selv betale for teknikerbesøget. 

Brugsanvisninger:

Manualer på alle Hårde Hvidevarer kan findes på nedenstående link – indtast modelnummer, som fremgår af maskinen.

Eller find folderen under hvidevaren.

 

Modelnummeret:

Kølefryseskab: Electrolux LNS5LE18S

Induktionsplade: Electrolux HOI1624S

Ovn: Electrolux COB100W

Vaskemaskine: Electrolux EW6F4248K6

Tørretumbler: Electrolux EW2C327R1

Opvaskemaskine Electrolux EEA47310L

Se brugsanvisninger her

Emhættens funktion

Emhætten er tilsluttet genvækst anlægget og derfor har ikke nogen selvstændig motor.

Når der er brug for emhætteudsug øges udsugningsluften og indblæsningsluften, så der stadig er balance i ventilationen.

Derfor kan der høres en øget luftfunktion i boligen, når emhætten anvendes.

Det er en lavenergi emhætte, derfor kan det opleves, at funktionen ikke er så god, fordi den ikke larmer som en emhætte med motor.

Du kan teste funktionen:

Tag et stykke toiletpapir – emhætten skal kunne suge papiret, så det bliver holdt oppe.

Hvis dette ikke er tilfældet er det oftest fordi, du skal:

Genstarte Genvexanlægget 

Rense filteret i emhætten

Se hvordan nedenfor.

Du kan se på videoen hér, hvordan du genstarter anlægget, hermed skulle funktionen på emhætten igen fungere optimalt.

Det kan også være en god idé at tjekke om filteret i emhætten trænger til at blive renset.

Daglig rengøring

Emhætten rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel. Tør fedtfilteret af med en opvredet klud efter hver madlavning.

Rens filter på emhætten:

Når filteret i emhætten bliver beskidt, du kan se det bliver klistret, fedtet eller farvet, så skal det renses.

Du kan se hvordan på videoen her eller gøre som beskrevevt nedenfor:

 1. Fjern filteret ved at trykke på knapperne, som sidder ved de 2 ”håndtag” i den ene ende af filtreret.
 2. Put filteret i opvaskemaskinen og vask det.
 3. Sæt filteret på igen – sæt først filtreret på plads ved at sætte den op i emhætten i modsatte ende af knappen.
 4. Hold knappen inde, tryk filteret på plads i emhætten.
Bestil en tekniker

Fejlmeld induktionspladen

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

 

Fejlmeld her

Hvis du taber noget på induktionspladen og den går i stykker, skal der monteres en ny plade. Den udgift afholder du selv.

Det koster 3.950 kr. incl. moms

Bestil en ny plade her

Se videoen omkring rengøring af induktionspladen hér

Hvis induktionsladen ikke virker:

1: Tjek at det er en induktionsgryde, du anvender. En gryde til induktion har en magnetisk bund af jern, så induktionsskogepladen aktiveres, når gryden sættes på kogepladen.

2: Tjek at du ikke har sat børnelås på induktionspladen – Når du tænder for kogepladen, hvis der dukker et L op i displayet. Har du børnesikring på. Fjern det, før du kan bruge kogepladen.

3: Tjek der er strøm på.

4: Læs manualen hvad betyder fejlkoden? Måske kan du selv gøre noget, før du beder om hjælp.

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær venligst opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Afrimning Kølefryseskab

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Inden du fejlmelder dit køleskab/fryser

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

 

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

Fejlmeld her

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

 

Se yderlige guide hér

 

 

Tips:

Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker.

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Brugsanvisning

Download manual pdf UserManual_Opvaskemaskine

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Du skal bruge dette til mailen:

Beskriv problem og evt fejlkode

Fejlmeld her

Sådan rengører du opvaskemaskinen Se videoen hér

Sådan renser du filteret i opvaskemaskinen

Se videoen hér

Filtersystemet består af:

 • En grov si
 • En flad, fin si
 • En mikrosi

Sierne holder urenheder væk fra opvaskemaskinens pumpe. Urenhederne kan undertiden blokere sierne. Grundig rengøring af sierne er vigtig for at sikre et rent filter.

1. Efter hver skylning skal du tjekke sierne for rester.

2. Skru gitterfiltercylinderen af og fjern gittersystemet.

3. Fjern eventuelle rester og rengør sierne under rindende vand.

4. Geninstallér gittersystemet i omvendt rækkefølge og sørg for, at pilemarkeringerne peger mod hinanden, når de sidder på plads.

Få råd hvis maskinen lugter

Se videoen hér

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på maskinen

Tag instruktionsbogen.

Tjek fejlkoden.

Kommer fejlkoden omkring vandtilførsel, tjek vandtilførslen og åben for vandet under køkkenvasken

Tjek at der er strøm på maskinen, hvis ikke sæt stikproppen i stikket.

Bestil en tekniker

Virker maskinen ikke, tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. Vær da opmærksom på, at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Fejlmeld her

Rens ovnen manuelt

Se guide til hvordan du renser ovnen manuelt

Se Guide hér 

Se video

Download manual pdf PDFUserManual_Ovn

 1. Tjek at strømmen er tilsluttet
 2. Tag instruktionsbogen
 3. Tjek fejlkoden


Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker her

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Fejlmeld her

Virker maskinen ikke

Gør følgenden: 

 1. Tjek der er strøm på
 2. Tag instruktionsbogen
 3. Tjek fejlkoden


Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker.

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

Fejlmeld her

Virker maskinen ikke

Gør følgende: 

 1. Tjek der er strøm på 
 2. Tag instruktionsbogen
 3. Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Inden du fejlmelder din vaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

Fejlmeld her

Rengør maskinen Du kan se hvordan du holder dine vaskemaskine ren samt gode råd, hvis den lugter hér
Bolig lavenergi

Bebyggelsen er en lavenergi boligejendom, det betyder bl.a., at der er regler for, hvor meget energi og vand der må udledes. Fordi der spares på jordens ressourcer som vand og varme.

Beboernes udgifter til vand og varme vil ofte være lavere pga. måden, hvorpå bygningen er bygget på.

Der kommer eksempelvis mindre vand ud af vandhanerne og skyllet på toilettet. Vinduespartierne er større, lejlighederne er ventilerede af genveksanlæg og radiatorerne bruger mindre energi. Der er regler for, hvor meget varme der udledes fra radiatorer og gulvvarme og varmetabet er minimeret.

Der vil derfor være nogle ting, som er anderledes end dine tidligere boliger, vi har beskrevet dette nedenfor, har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte via spørgeskemaet.

Vinduerne er 2 lags lavenergi vinduer, disse vinduer isolerer bedre end termovinduer og er dermed energibesparende.

Slut med træk og kuldefald

Energiglas har en usynlig belægning, der reflekterer varmen tilbage i rummet. Det vil sige, at lavenergiruder med energiglas lukker mere af solens varme ind i huset, end den slipper ud.

Den bedre isolering gør, at der ikke kommer kuldenedfald fra ruderne – du slipper for træk og kold luft, når du sidder tæt på dine vinduer i koldt vejr. Når det er varmt udenfor forhindrer lavenergiruden, at strålevarme fra opvarmede mure, sten og fliser kommer ind – derved holder du det lidt køligere indenfor på trods af høje temperaturer ude.

Vær opmærksom på, at radiatoren er en lavenergi radiator, den bliver ikke særlig varm og du kan opleve, at den kun er varm i toppen.

Alt efter hvad du indstiller radiatorene på, vil de ikke konstant “kalde” på varme, fordi termostaten vil føle, at der er varmt nok i det område, hvor radiatoren er.

Derfor kan den ene radiator være lidt varm og den anden helt kold.

Denne form for radiatorer bruger ikke så meget energi, som de ældre radiatorer.

Selv med genvindingsanlæg, er det vigtigt, at du sørger for at tilføre en god naturlig ventilering i din bolig for at opretholde et sundt indeklima.

Et sundt og godt indeklima går nemlig hånd i hånd med en daglig udluftning på 5-10 minutter 2-3 gange om dagen – hele året rundt.

Mange lufter alt for lidt ud i vintethalvåret pga. kulden. Men netop den tid på året, er der størst behov for udluftning – netop fordi vi helt naturligt bruger mere tid indendørs bag lukkede vinduer.

Du behøver ikke at slukke eller skrue ned for varmen på radiatoren, når blot du udlufter 5-10 minutter, systemet kommer til at bruge mere energi og dermed penge, hvis du tænker og slukker for radiatoren, end hvis du lod den være tændt, når ud lufter ud.

Det er et lavenergi badeværelse og der er derfor et mindre forbrug af vand og varme. 

Eksempelvis:

 • Bruges mindre vand ved toiletskyl
 • Vandtrykket i bruseren er lavere
 • Varmen rummet måles som en samlet temperatur af både rum- og gulvvarme.

Toilettet

Det bruger mindre vand, når det skyller, både ved det lille og store skyl, det er nok vand og blot en tilvænning ift de gamle toiletter. 

Når der spares på vandet kommer der et lavers skyl  i toiletkummen, og der dannes derfor mere kalk i toiletterne.

Kontaktformular

Vælg et emne herunder:

Kontakt

Bloch Ejendomsadministration

Ledige lejemål

Hos Bloch Ejendomsadministration har vi løbende ledige lejemål på andre attraktive adresser. Du finder dem her

Lavet af VR & Co

Kontakt

Udfyld formularen for hjælp til hårde hvidevarer. Din besked vil blive sendt direkte til Electrolux.

Vælg modelnummer herunder:

Vi værdsætter dit privatliv

Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse, vise egne reklamer, indhold og analysere trafikken på vores netsted. Ved at klikke på “Accepter Cookies” giver du dit samtykke.